Najlepsze okazje do uczestniczenia, w szkoleniach które osiągają swój cel!

Szkolenie on-line

Kwalifikowalność, zatrudnianie i rozliczanie personelu oraz umów zlecenia w projektach EFRR

Specjalistyczne szkolenie dedykowane osobom zainteresowanym uaktualnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu kwalifikowalności wydatków na personel. W ramach szkolenia poruszone zostaną m.in. zatrudnianie i rozliczanie personelu, umowy zlecenia w projektach EFRR (POIiŚ, RPO, POIR, PO PC, PO PW, programy EWT). Ekspert prowadzący zwróci również uwagę na szczególne rozwiązania w okresie pandemii.

Poświęć chwilę, aby nas poznać