O nas

OCSD od środka

Misja

Szkolenia to nasza pasja. Z rynkiem usług szkoleniowo-doradczych związani jesteśmy od wielu lat. Naszą misją jest dostarczanie szkoleń dobrej jakości optymalnie dostosowanych do potrzeb naszych Klientów. 

Od początku przyświeca nam idea usług edukacyjnych, które osiągają stawiane przed nimi cele: poszerzają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne. Dlatego też do realizacji naszych szkoleń dedykujemy jedynie sprawdzonych Ekspertów posiadających zarówno obszerną wiedzę teoretyczną z określonego obszaru tematycznego jak i bogate doświadczenie praktyczne. Każdy dzień, każdy projekt to dla nas wiele cennych lekcji działania na rzecz naszych Klientów. Stanowimy zespół pełen pasji, zaangażowania, determinacji i wiary w to, że warto i trzeba zmieniać świat na lepszy!

Wizja

Chcemy być dostawcą szkoleń pierwszego wyboru, solidnym i innowacyjnym. Dostawcą, o którym się mówi, którego się pamięta, i co najważniejsze, do którego, chętnie się wraca z kolejnymi projektami. Pragniemy być miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.

Chcemy również być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją, która maksymalizuje zysk, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.

Analizujemy potrzeby i oczekiwania

Aby szkolenie optymalnie spełniało oczekiwania przeprowadzamy analizę potrzeb szkoleniowych. Używając dostępnych narzędzi identyfikujemy potrzeby na poziomie instytucji, grup pracowniczych oraz jednostkowych pracowników. Posiadając pełne informacje precyzujemy cele ogólne i szczegółowe szkolenia, tworzymy program, określamy zakres merytoryczny i rzeczowy materiałów szkoleniowych oraz wybieramy narzędzia służące do weryfikacji skuteczności szkolenia. Efektem końcowym naszej pracy jest gotowe do realizacji szkolenie.

Realizujemy szkolenie

Realizując szkolenia za kluczowe uważamy ich praktyczność. Stawiamy na sprawdzonych Ekspertów dających gwarancję nabycia rzetelnej wiedzy oraz kluczowych umiejętności praktycznych. Wierzymy, że dobre szkolenie podnosi samodzielność i pewność siebie poszczególnych uczestników oraz efektywność całej instytucji. Dbając o atrakcyjność naszych szkoleń wykorzystujemy metody, takie jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia grupowe, case study, quizy, testy, dyskusje moderowane, dyskusje problemowe czy burze mózgów.

Analizujemy efekty

Dobrze zaprojektowany proces szkoleniowy zawsze obejmuje badanie efektywności zrealizowanego szkolenia. Analiza taka pokazuje w jakim stopniu zrealizowane zostały cele określone podczas diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz określa trafność obranego kierunku rozwoju. Badanie dostarcza również cennych informacji dotyczących dalszych działań rozwojowych, dla menadżera jego wynik jest często uzasadnieniem poniesionych kosztów. Analizując realizowane przez nas szkolenia opieramy się o znany i sprawdzony model C-I-P-O.

Wspieramy po szkoleniu

Wychodzimy z założenia, że szkolenia są początkiem do rozwoju kompetencji przez pracowników. Mając na celu zachęcenie uczestników szkoleń do dalszej pracy i samodoskonalenia proponujemy różne formy wsparcia poszkoleniowego, w tym m.in.: konsultacje z trenerami prowadzącymi zajęcia,  analizę postępów, czy też opracowanie planu wdrażania nowych kompetencji.

Twoje potrzeby. Nasza misja.

Wierzymy, że dobre szkolenia to realne korzyści dla instytucji i pracowników

Każdy etap szkolenia opracowujemy w taki sposób, aby zdobyte przez uczestników umiejętności były natychmiast możliwe do zastosowania w praktyce i każdorazowo zbieżne z diagnozą potrzeb szkoleniowych.

Praktykowany przez nas proces szkoleniowy sprawia, że pierwsze doświadczenia skutecznych działań mają miejsce już podczas zajęć. Wzmacnia to silną motywację i pewność siebie uczestników na etapie rzeczywistych sytuacji biznesowych.

Zaufali Nam

Mamy za sobą sporo mniejszych i większych projektów szkoleniowych ale nadal mamy ochotę na więcej!

Czy Twoja instytucja potrzebuje skutecznych szkoleń?

Napisz do Nas!