Kontakt

Z przyjemnością Ci pomożemy

Zadzwoń do nas lub naspisz

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o.

Ogólnopolskie Centrum Szkoleniowo Doradcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87 (00-844 Warszawa), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000352771, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000 zł w całości opłaconym.

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

572-969-880

Adres

ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa

Wyślij wiadomość

biuro@ocsd.pl

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?