Ocena oddziaływania na środowisko

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

r. pr. Agnieszka Masłowska-Gądek

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener – praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

Harmonogram szkolenia

 1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia: podstawy prawne, pojęcia podstawowe
 2. Zmiany przepisów w latach 2017-2022 wraz ze wskazaniem przepisów przejściowych
 3. Przedsięwzięcia wymagające decyzji środowiskowej, problemy z kwalifikacją
 4. Przed jakimi decyzjami/zgłoszeniami jest wymagana decyzja środowiskowa.
 5. Zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej
 6. Decyzja środowiskowa a legalizacja samowoli budowlanej
 7. „ważność” decyzji środowiskowej (art. 72 ust 3 i 4 uuiś)
 8. Cesja decyzji środowiskowej

Przerwa regeneracyjna

 1. Właściwość organów wydających decyzje środowiskowe, spory kompetencyjne. Który organ zmienia decyzję w razie zmiany przepisów dot. właściwości
 2. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową
 3. Strony postępowania oraz uprawnienia organizacji ekologicznych
 4. Procedura dot. przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko (w tym omówienie udziału społeczeństwa)
 5. Procedura dot. przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko – z podziałem na procedurę bez OOŚ i z OOŚ
 6. Właściwość organów opiniujących/uzgadniających i ich rola w procedurze
 7. Prawidłowo sporządzona karta informacyjna przedsięwzięcia
 8. Prawidłowo sporządzony raport
 9. „dobra decyzja środowiskowa”- wymogi prawne, orzecznictwo, dobre praktyki
 10. Zmiana decyzji środowiskowej

Przerwa regeneracyjna

 1. Zadania organu po wydaniu decyzji środowiskowej
 2. Najczęściej zachodzące błędy oraz ich konsekwencje (zwłaszcza w aspekcie trybów nadzwyczajnych z KPA – kiedy może być stwierdzona nieważność decyzji środowiskowej oraz kiedy można wznowić postępowanie zakończone ostateczną decyzją środowiskową – w tym uprawnienia RDOŚ z art. 76 uuiś)
 3. Zakres związania decyzją środowiskową
 4. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko
 5. Procedura transgraniczna
 6. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.