Partnerstwo publiczno-prywatne

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Bartosz Korbus

Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (rok 2003), pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP. Współpraca z samorządem, izbami gospodarczymi i administracją centralną oraz partnerami prywatnymi. Uczestnik licznych projektów z zakresu realizacji zadań publicznych we współpracy z sektorem prywatnym m. in.: dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury energetycznej, transportowej, ochrony środowiska oraz sportowo-rekreacyjnej. Doświadczenie w projektach dotyczących budowy infrastruktury biurowej i mieszkaniowej służącej wykonywaniu zadań publicznych we współpracy
z sektorem prywatnym. Doradztwo dla sektora prywatnego (projekty rewitalizacyjne z komercjalizacją). Organizacja, współorganizacja i prowadzenie szkoleń na temat PPP, dotacji UE oraz gospodarki komunalnej. Doradca w zakresie partnerstwa publiczno – prywatnego i funduszy dotacyjnych (unijnych i krajowych) – doradztwo dla samorządu i administracji rządowej oraz sektora prywatnego (ponad 50 projektów) – analizy przedrealizacyjne, studia wykonalności, testy rynkowe i doradztwo prawno-ekonomiczne.
Redaktor naczelny i wydawca FORUM PPP pierwszego w Polsce czasopisma branżowego poświęconego ppp.

Harmonogram szkolenia

 1. Natura ppp jako instrumentu realizacji zadań publicznych
 2. Fakty a mity o ppp
 3. Kiedy stosować ppp a kiedy działać tradycyjnie

Przerwa regeneracyjna

 1. Regulacja ppp – ustawa o ppp a ustawa o umowie koncesji na tle systemu zamówień publicznych
 2. Najważniejsze cechy ppp w świetle ustawy o ppp
 3. Ppp a dług publiczny

Przerwa regeneracyjna

 1. Projekty hybrydowe ppp
 2. Rynek ppp – przykłady dobrych praktyk
 3. Jak wdrożyć projekt?

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.