Ochrona danych osobowych w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

r.pr. Barbara Pietrzak – Każarnowicz

Radca prawny i trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa. Współpracownik działów prawnych i kancelarii, odpowiedzialna za stosowanie przepisów różnych gałęzi prawa, cywilnego (umowy w obrocie gospodarczym, ogólne warunki umów), handlowego, administracyjnego (KPA, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, zamówienia publiczne – umowy). Doświadczony trener z zakresu prawa zamówień publicznych. Uczestnik prac legislacyjnych.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako trener i wykładowca wyniesione ze szkoleń dla różnych instytucji – od firm polskich i międzynarodowych korporacji, poprzez urzędy administracji rządowej i samorządowej. To, wraz z działalnością publicystyczną, stworzyło specyficzne podejście do prowadzonych szkoleń. Praktyczne przykłady i ćwiczenia dobrane do potrzeb i oczekiwań uczestników są ich nieodzownym elementem, a prowadzone burze mózgów podczas omawiania studiów przypadków i dyskusje bazują także na doświadczeniach i wiedzy samych uczestników przyśpieszając proces przyswajania wiadomości.

Harmonogram szkolenia

 1. Podstawowe pojęcia
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych
 3. Rola i obowiązki administratora

Przerwa regeneracyjna

 1. Rola i obowiązki podmiotu przetwarzającego
 2. Prawa osoby, której dane dotyczą
 3. Rola i obowiązki inspektora ochrony danych

Przerwa regeneracyjna

 1. Podstawy prawne przetwarzania

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.