Studium wykonalności dla projektu unijnego a cykl życia projektu

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3600 osób w trakcie ponad 6 300 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Harmonogram szkolenia

 1. Zasady przygotowania studium wykonalności:

  • studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice

  • sprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności

 2. Analiza podstawowej struktury studium wykonalności:

  • informacje na temat projektu

  • analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych

  • identyfikacja problemów

  • analiza instytucjonalna, trwałość projektu

  • analiza odbiorców projektu

  • analiza popytu

  • analiza oddziaływania na środowisko

  • analiza finansowa

  • analiza ekonomiczna

  • wpływ na polityki horyzontalne

Przerwa regeneracyjna

 1. Analiza podstawowej struktury studium wykonalności (c.d.):
  • informacje na temat projektu
  • analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych
  • identyfikacja problemów
  • analiza instytucjonalna, trwałość projektu
  • analiza odbiorców projektu
  • analiza popytu
  • analiza oddziaływania na środowisko
  • analiza finansowa
  • analiza ekonomiczna
  • wpływ na polityki horyzontalne

Przerwa regeneracyjna

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa projektów inwestycyjnych:
  • przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu
  • płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu
  • czas i ryzyko a efektywność projektu inwestycyjnego
  • proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  • podstawowe zasady oceny efektywności ekonomiczno-finansowej projektów
  • analiza finansowa a analiza ekonomiczna projektu, uwzględnienie korzyści społecznych (identyfikacja, kwantyfikacja i wycena)

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.