Warunki obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie on-line

Miejsce szkolenia

Platforma LiveWebinar.com

Wymagania systemowe platformy:

 • połączenie z Internetem o szybkości 1 Mbps lub wyższej (zalecane połączenie szerokopasmowe)
 • dwurdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2GHz
 • min. 2 GB RAM (rekomendujemy 4 GB lub więcej)
 • system operacyjny Windows 7 lub nowszy (zalecany Windows 10), Mac OS 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS, iOS lub Android
 • głośniki, opcjonalnie mikrofon oraz kamera

 

Wspierane przeglądarki:

 • Google Chrome w wersji 80 i nowszych
 • Safari 11 i jej nowsze wersje
 • Opera w wersji 60 i nowszych
 • Mozilla Firefox w wersji 75 i nowszych
 • Microsoft Edge w wersji 75 i nowszych
 • Vivaldi w wersji 3.0 i nowszych
 • Yandex w wersji 18 i nowszych

 

Test platformy można przeprowadzić klikając tutaj.

Prowadzący

r.pr dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Trener/wykładowca na szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich oraz beneficjentów środków unijnych, organów kontrolnych (np. NIK), dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,).
Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016r.

Harmonogram szkolenia

 1. Problematyka kontroli i weryfikacji projektów unijnych
 2. Przepisy prawa wspólnotowego, wytyczne Komisji Europejskiej, przepisy prawa krajowego, wytyczne krajowe
 3. Nałożenie korekty finansowej a wystąpienie nieprawidłowości
 4. Podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania korekt finansowych
 5. Zasady nakładania korekt finansowych, w tym zmienione w 2020 r.

Przerwa regeneracyjna

 1. Korekta finansowa a naruszenie o charakterze formalnym
 2. Zróżnicowanie stawek procentowych – podkategorie nieprawidłowości, proporcjonalność i precyzyjność stawek
 3. Postępowanie poprzedzające wydanie decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur

Przerwa regeneracyjna

 1. Właściwości organów w postępowaniu w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
 2. Decyzja w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur
 3. Środki ochrony prawnej przysługujące beneficjentowi
 4. Zakres przedmiotowy weryfikacji decyzji w przedmiocie zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.