Praca w SL2014

Szczegóły szkolenia

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ
na lata 2014-2020 oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

Rodzaj szkolenia

Szkolenie stacjonarne (warsztaty komputerowe)

Miejsce szkolenia

Sala konferencyjna
ul. Gen. Romualda Traugutta 21/23
90-113 Łódź
piętro XVII

Prowadzący

Krystian Przygodzki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Organizacji Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Administrator merytoryczny systemu SL2014 od 2006 roku. Zawodowo związany z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi.
Do jego codziennych obowiązków należą m.in.: administrowanie w zakresie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 – administrator Merytoryczny EFS; weryfikowanie poprawności wprowadzanych danych w obrębie SL2014 – audyt jakości danych; obsługa narzędzia raportującego Oracle Bi – na potrzeby Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych; administrowanie uprawnieniami użytkowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi – nadawanie, zmiana, odbieranie uprawnień w ramach SL2014 oraz wsparcie merytoryczne w zakresie poprawnego wprowadzania danych w obszarze SL2014.
Prowadzi cykliczne szkolenia dotyczące obsługi aplikacji SL2014 dla Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dla których Instytucją Zarządzającą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (Poddziałanie IX.2.1 RPO WŁ i Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ). W portfolio posiada kilkadziesiąt szkoleń z zakresu obsługi systemu SL2014.

Harmonogram szkolenia

 1. Wprowadzenie do systemu informatycznego SL2014:
  • podstawowe informacje dotyczące SL2014
  • narzędzia niezbędne do rozpoczęcia pracy z SL2014 (profil zaufany)
  • zasady nadawania uprawnień do systemu SL2014
 2. Logowanie do systemu
 3. Pierwsze kroki w systemie – objaśnienie zasad nawigacji i poszczególnych zakładek
 4. Zamówienia publiczne w SL2014
 5. Przygotowanie wniosku o zaliczkę

Przerwa regeneracyjna

 1. Wypełnianie harmonogramu płatności
 2. Przygotowanie wniosku o płatność (o refundację, rozliczającego zaliczkę i sprawozdawczego)

Przerwa regeneracyjna

 1. Uzupełnienie Bazy personelu projektu
 2. Monitorowanie uczestników projektu

Odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników dotyczące tematyki szkolenia.

Dostępne terminy

Uwaga: Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń na dany termin.